Skip links

Over ons

De kracht van samenwerken

CombiKracht staat voor: Samen bouwen! Vanuit CombiKracht zien we samenwerking als belangrijke motor voor transformatie: we weten uit ervaring dat we met minder zorginzet vaak meer kunnen bereiken als we elkaars expertise en advies gemakkelijk(er) kunnen vinden.

Bij CombiKracht is gespecialiseerde hulp altijd gericht op aansluiting bij en aanvullend op het gewone leven. Hier ligt dus onze primaire focus. Voor optimale samenwerking met andere zorgaanbieders en lokale organisaties uit de leefwereld van onze cliënten verdiepen de partners van CombiKracht zich in de denkwijze/werkwijze van de ander. Hierdoor heeft CombiKracht verschillende expertises in huis en kunnen wij zo de best passende hulp realiseren.

Partners

Beste zorg per regio

CombiKracht is een stevig, (cultureel) divers samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders. Per regio verschillende de samenwerkingspartners.

Wij geloven sterk dat samenwerking de basis is om goede jeugdhulp te bieden en tegelijkertijd de kosten te beheersen. In dit continue en veranderlijke proces spelen wij als CombiKracht een actieve rol. De samenwerkingspartners zijn onderling aanvullend op expertise en kunnen daardoor voorzien in een integraal zorgaanbod.

Regio's

Verbindende factoren

Het brede aanbod dat CombiKracht biedt ondersteuning in de leefomgeving van de jongere: We zijn daar waar onze hulp nodig is, van individuele begeleiding/coaching tot complexe gezinsproblematiek, van diagnostiek en behandeling tot het normaliseren van problemen.

We stimuleren ouders en leerkrachten om samen doelen te formuleren. Dit betekent het aanreiken van leerpunten voor de jongere en handvatten reiken aan ouders en leerkrachten zodat het het gezin zoveel mogelijk de eigen regie kan voeren. De ondersteuning verloopt zo dat onze hulp zo snel, licht, kort, integraal en waar nodig thuis wordt geboden. Werken dichtbij of in de leefomgeving van de cliënt, ook buiten kantooruren, is cruciaal. Dit kan alleen als we jou en/of jouw gezin met al jullie eigenschappen, krachten en kwetsbaarheid centraal zetten.