Skip links

Voor gemeenten

Samenwerken is een must

Wij geloven dat samenwerking de basis is voor goede zorg en beheersbare kosten.

Voor optimale samenwerking tussen CombiKracht, andere zorgaanbieders en lokale organisaties uit de leefwereld van onze cliënten verdiepen onze samenwerkingspartners zich in de werkwijze van de andere zorgaanbieders in de regio. Omdat bijvoorbeeld het zorgaanbod van de betrokken zorgaanbieders elkaar kan overlappen, is duidelijkheid over ieders competenties en inzet van groot belang. Om hier een goed beeld van te krijgen zorgen we dat we zorgaanbieders buiten CombiKracht goed leren kennen.

We versterken de samenwerking door kennis en expertise te delen door bijvoorbeeld het trainen van een methodiek, voorlichting of informatieavonden. Deze kennisdeling komt niet alleen tot uiting in samenwerking met andere zorgorganisaties, maar delen wij juist ook met het voorliggend veld zoals Lokale Teams, scholen, buurthuizen. Naast het bieden van optimale zorg biedt samenwerken andere voordelen. Hulpverleners kunnen veel van elkaar leren!

Om de samenwerking te stimuleren, maken we zo snel mogelijk afspraken over de financiering waarbij we de beschikbare budgetten voor een cliënt bij voorkeur samenvoegen. Daardoor zijn CombiKracht en de zorgorganisaties(s) in de regio waarmee we samenwerken, samen verantwoordelijk voor het verzorgen van hoogwaardige zorg tegen aanvaardbare kosten. Door ook samen te werken met andere zorgaanbieders in de regio die eveneens Wmo, GGZ voor 18+ (in de ZVW), forensische zorg (justitie) en langdurige zorg bieden, zijn we in staat te werken met integrale plannen. Hierdoor zorgen we voor jongeren in hun stap naar volwassenheid voor zorgcontinuïteit, en helpen we niet alleen kinderen maar ook andere gezinsleden door diagnostiek en behandeling. Wij kijken altijd naar de gehele omgeving.

Wij merken dat deze integrale aanpak niet alleen voor de cliënten en hun omgeving, maar ook voor gemeenten vaak heel fijn is. Daarmee wordt het mogelijk echt in te spelen op de behoeften en wensen van cliënten. Niet alleen op de korte termijn, maar juist ook zorg voor te dragen dat zij op de lange termijn het (aan)geleerde vast houden. Op de juiste plaats wordt goede zorg geleverd, dichtbij eigen huis of school als het kan, verder weg als het moet.

De partners binnen CombiKracht hebben contact met verwijzers vanuit de diverse gemeenten: jeugdteam loketten, (preventieve) jeugdbescherming van gemeenten en de (zorgbemiddeling van) Gecertificeerde Instellingen.