Skip links

Partners

De Zorgcoach

De Zorgcoach biedt ondersteuning op een creatieve en vernieuwende manier, zodat er weer een gezonde balans ontstaat tussen draagkracht en draaglast. Wij zorgen ervoor dat jij weer aan het roer van jouw leven komt te staan. Wij richten ons op de talenten en streven naar positieve ontwikkeling. Het is jouw leven dus jij kiest waaraan je gaat werken, wanneer, waar de hulp plaatsvindt en wie jou daarbij helpt.

FamilySupporters

Bij FamilySupporters bieden we advies en psychische hulp aan kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. We gaan altijd voor een integrale aanpak waarbij de hele omgeving wordt betrokken. Bij ons heb je een vaste begeleider die beschikbaar is waar en wanneer dat jou het beste uitkomt. Op die manier kunnen we maatwerk leveren met als doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Fibbe

Studiecentrum voor leerontwikkeling en schoolbegeleiding: leerproblemen, sociale spanningen op school, leerachterstand en gedragsproblemen. Fibbe biedt geestelijke gezondheidszorg met extra aandacht voor problemen in en rond de school. Vaak duurt het lang voordat een kind met leerproblemen de juiste hulp krijgt. Daardoor komt niet alleen de schoolcarrière, maar ook de totale ontwikkeling in het gedrang. Bij Fibbe Specialistisch Centrum werken mensen met ervaring in de jeugdpsychiatrie en het onderwijs, waardoor snel praktische hulp kan worden geboden.

hethuislogo

Het Huis

Het Huis is een nieuw centrum voor innovatieve specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie gevestigd in Haarlem. Het Huis biedt hulp aan kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar en hun steunsysteem wanneer zij zijn vastgelopen door psychische problemen. In Het Huis geloven we dat je soms minder moet praten en wat meer moet doen en ervaren.

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils strijdt voor een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. Dit doen we door gezinnen met meerdere ingewikkelde problemen aan huis te begeleiden. Elk gezin krijgt een eigen gezinscoach die een of twee keer per week op bezoek komt. Samen pakken we stap voor stap problemen aan. Wij zien steeds nieuwe kansen en zijn vasthoudend, we pakken door als blijkt dat het niet lukt om een veilig thuis te bieden aan kinderen en hun ouders. Je staat er niet alleen voor. Als het nodig is, beginnen we telkens opnieuw. 

legerdesheils-uitgelichteafbeelding
logo

Stichting SIG

De SIG is een organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering. Gericht op de jeugd biedt SIG wonen (al dan niet tijdelijk), logeren en gezinsbegeleiding. Onze ondersteuning en begeleiding is aanvullend op wat cliënten en hun sociale netwerk zelf kunnen en gericht op de eigen specifieke ondersteuningsvraag.

Unal Zorg

Unal Zorg biedt sinds 2005 ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek aan mensen van alle leeftijden met complexe en meervoudige hulpvragen. Veel van onze cliënten hebben een migratieachtergrond. Ook bieden wij in ons Unal Clubhouse kleinschalige ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Hier kunnen kinderen vanaf 6 jaar op de zaterdagopvang terecht voor leuke en leerzame activiteiten. Wij willen voor elke cliënt de hoogst haalbare kwaliteit van leven realiseren door goed georganiseerde zorg op maat, systeembenadering en een integrale én interculturele aanpak.

unalzorg

Wilskracht Zorg

Wilskracht Zorg kan onder andere helpen met begeleid wonen, een daginvulling, het vinden van werk en andere problemen waar je tegenaan loopt. Wilskracht Zorg biedt je een veilige en fijne woonomgeving, zodat je in alle rust aan jezelf kunt werken. We helpen je structuur aan je dag te geven en voorzien je van handvatten om te kijken waar je talenten liggen en hoe je deze verder kunt ontwikkelen.

Zebra-Zorg

Aan de rand van het dorpje Vogelenzang, in de directe omgeving van Haarlem, beheert Stichting Zebra-Zorg een prachtig gelegen boerderij. Kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsvragen zijn 1-6 dagen per week welkom om deel te nemen en bij te dragen aan een gevarieerd boerderijprogramma. Een hecht team van beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires en therapiedieren zet zich met veel plezier in voor een groen en gastvrij klimaat waarin gemeenschapszin, veiligheid en respect voor ieders eigenheid vanzelfsprekend zijn.