Skip links

Onze visie en missie

Missie

Het vergroten van veerkracht en draagkracht bij jongeren, volwassenen, gezinnen en hun omgeving.

Kernwaarden

Veerkracht – Verbinden – Voortdurend leren

Visie

Verandering van koers in de jeugd- en volwassenenzorg is noodzakelijk. Een koers die jeugdigen, volwassenen en gezinnen weer weerbaar maakt, zodat zij hun kwetsbaarheden in het leven (weer) zelf kunnen dragen, ook zonder hulpverleners.

Verandering naar het verstevigen van eigenaarschap vraagt om een benadering die gaat over kracht en kwetsbaarheid. Een benadering die aansluit bij (de taal van) jongeren, volwassenen hun gezin en hun netwerk. Een benadering die durft out of the box te zijn.

Dit vraagt om geduld, betrokkenheid, nederigheid en lef van professionals en gezinnen. Alleen door wezenlijk anders samen te werken binnen en buiten de hulpverlening kunnen we meer jongeren, (jong)volwassenen en ouders helpen een gezonde basis te leggen voor hun toekomst.